הצהרת בריאות לנרשמי הקייטנה

אני מצהיר בזאת כי:

לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות/ תזונתיות / חברתיות  המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילויות הנערכות בחוגי הקיץ מבית קיטנת היער.

(אישור רופא יש להוסיף רק אם יש רגישויות מיוחדות. אחרת – מספיקה הצהרת הורים).

על קשיים כרוניים כגון אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה, או כל קושי אחר – יש לדווח בהצהרה זו !

אם יש קושי בריאותי ידוע  הדורש אישור רפואי – יש לצרפו כאן !! או להביאו בדף נפרד.

 

תקנון :

אנא קראו את התקנון וולאחר הקריאה, אשרו כי קראתם את פרטיו והסכמתם לתנאיו:

הקנייה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה ויש לקרוא אותו בקפידה.

 1. בעת ביצוע הרכישה באתר אתה מצהיר על מודעותך והסכמתך לתנאים אלה ולא תהיה לך כל תביעה, טענה או דרישה נגד מפעילי האתר, מלבד טענות הקשורות להפרת ההתחייבויות של מפעילי האתר על פי תקנון זה.
 2. בעלת האתר הינה טלי שושני בעלת טלפון סלולרי 052-8807966, המתגוררת ברחוב שבי ציון 17, מבשרת ציון.   עוסק מורשה מספר: 054581921
 3. השירותים המוצעים לרכישה באתר הם חוגי היער מבית קייטנת היער בעין כרם  ומוצרים משלימים  כגון: הסעות, וימים בודדים בקייטנה. הקייטנה תערך בחודשים יולי ואוגוסט  כמפורט, בהתאם לתכנית שנמסרה.
 4. התמונות והסרטונים באתר הם להמחשה בלבד.
 5. המחירים באתר מעודכנים על ידי בעלת האתר ובמידה ויש שאלות ניתן לפנות אליה לבירורים.
 6. הרישום לקייטנה יתבצע רק לאחר מילוי טופס הרשמה מקוון באתר, ביצוע תשלום לכל השירותים אשר אתה מעוניין בהם, ואישור טלפוני מול מנהלת הקייטנה בעין כרם – טלי – 052-8807966
 7. בעת ביצוע התשלום תתבקש למסור את פרטיך האישיים. מסירת הפרטים נעשית על פי רצונך והסכמתך.

הנתונים אשר ייאספו יישמרו במאגר המידע של בעלי האתר ובאחריותם. מסירת פרטים כוזבת היא עבירה פלילית ואם ייגרם נזק לבעלת האתר ינקטו צעדים משפטיים כנגד מגיש פרטים אלה.

 1. בעלי האתר לא יעבירו לצד ג’ את פרטיך האישיים והמידע אשר נאסף על פעילותך באתר אלא אם:

העברת המידע הספציפי נחוצה לשם השלמת הליך רכישה, במידה וקיימת מחלוקת משפטית, במקרה ויתקבל צו משפטי מחייב או במקרה שבו פעילות האתר תועבר לגוף אחר ובלבד שגוף זה יתחייב לשמור על פרטיותך.

 1. התשלום באתר יעשה בכרטיס אשראי בלבד. אם ברצונך לשלם במזומן או בהמחאה, עליך ליצור קשר טלפוני עם בעלת האתר מנהלת הקייטנה.

11 אפשר לבטל את הרישום לקייטנה עד שבוע לפני התחלתה. התשלום לא יוחזר לאחר התחלת הקייטנה. במקרים מסוימים, שמורה הזכות למנהלת הקייטנה להרחיק ילד שנרשם אליה בשל בעיות התנהגות, ללא החזר כספי.

 1. בעלת האתר תוכל לשלוח אליך מעת לעת באמצעות דואר אלקטרוני מידע שיווקי / פרסומי הנוגע לשירותי האתר ומפעיליו. באם לא תרצה לקבל מידע זה תוכל להודיע בדואר חוזר על רצונך זה.
 2. האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 3. בעלת האתר נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה לא מורשית, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר.

תקנון :

אנא קראו את התקנון וולאחר הקריאה, אשרו כי קראתם את פרטיו והסכמתם לתנאיו:

הקנייה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה ויש לקרוא אותו בקפידה.

 1. בעת ביצוע הרכישה באתר אתה מצהיר על מודעותך והסכמתך לתנאים אלה ולא תהיה לך כל תביעה, טענה או דרישה נגד מפעילי האתר, מלבד טענות הקשורות להפרת ההתחייבויות של מפעילי האתר על פי תקנון זה.
 2. בעלת האתר הינה טלי שושני בעלת טלפון סלולרי 052-8807966, המתגוררת ברחוב שבי ציון 17, מבשרת ציון.   עוסק מורשה מספר: 054581921
 3. השירותים המוצעים לרכישה באתר הם חוגי היער מבית קייטנת היער בעין כרם  ומוצרים משלימים  כגון: הסעות, וימים בודדים בקייטנה. הקייטנה תערך בחודשים יולי ואוגוסט  כמפורט, בהתאם לתכנית שנמסרה.
 4. התמונות והסרטונים באתר הם להמחשה בלבד.
 5. המחירים באתר מעודכנים על ידי בעלת האתר ובמידה ויש שאלות ניתן לפנות אליה לבירורים.
 6. הרישום לקייטנה יתבצע רק לאחר מילוי טופס הרשמה מקוון באתר, ביצוע תשלום לכל השירותים אשר אתה מעוניין בהם, ואישור טלפוני מול מנהלת הקייטנה בעין כרם – טלי – 052-8807966
 7. בעת ביצוע התשלום תתבקש למסור את פרטיך האישיים. מסירת הפרטים נעשית על פי רצונך והסכמתך.

הנתונים אשר ייאספו יישמרו במאגר המידע של בעלי האתר ובאחריותם. מסירת פרטים כוזבת היא עבירה פלילית ואם ייגרם נזק לבעלת האתר ינקטו צעדים משפטיים כנגד מגיש פרטים אלה.

 1. בעלי האתר לא יעבירו לצד ג’ את פרטיך האישיים והמידע אשר נאסף על פעילותך באתר אלא אם:

העברת המידע הספציפי נחוצה לשם השלמת הליך רכישה, במידה וקיימת מחלוקת משפטית, במקרה ויתקבל צו משפטי מחייב או במקרה שבו פעילות האתר תועבר לגוף אחר ובלבד שגוף זה יתחייב לשמור על פרטיותך.

 1. התשלום באתר יעשה בכרטיס אשראי בלבד. אם ברצונך לשלם במזומן או בהמחאה, עליך ליצור קשר טלפוני עם בעלת האתר מנהלת הקייטנה.

11 אפשר לבטל את הרישום לקייטנה עד שבוע לפני התחלתה. התשלום לא יוחזר לאחר התחלת הקייטנה. במקרים מסוימים, שמורה הזכות למנהלת הקייטנה להרחיק ילד שנרשם אליה בשל בעיות התנהגות, ללא החזר כספי.

 1. בעלת האתר תוכל לשלוח אליך מעת לעת באמצעות דואר אלקטרוני מידע שיווקי / פרסומי הנוגע לשירותי האתר ומפעיליו. באם לא תרצה לקבל מידע זה תוכל להודיע בדואר חוזר על רצונך זה.
 2. האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 3. בעלת האתר נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה לא מורשית, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר.
דילוג לתוכן